วิธีการนวดขั้นพื้นฐาน

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ

โพสต์18 ก.ย. 2558 04:45โดยPhuttarak Mulmuang

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน 
"นวดคอ"

เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างง่ายดายด้วย 10 ท่านวดคอขั้นพื้นฐาน ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน บรรเทาอาการปวดศีรษะ กระตุ้นการไหลเวียนของโหลิต ปรับสมดุลของฮอร์โมน กระตุ้นให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่่างมีประสิทธิภาพและผ่อนคลายจากความเครียด

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 1 "บีบต้นคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 1 "บีบต้นคอ" 
ช่วยลดอาการปวดศีรษะ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ใช้มือซ้ายจับที่หัวไหล่ยึดไว้ แล้วใช้มือขวาวางที่ท้ายทอย บีบกล้ามเนื้อที่ท้ายทอยไล่ลงมาจนถึงต้นคอ โดยกดน้ำหนักทุกนิ้ว

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 2 "กดท้ายทอย"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ 
ท่าที่ 2 
"กดท้ายทอย" 

ช่วยลดอาการปวดศีรษะและปวดต้นคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ใช้มือซ้ายจับที่ขมับทั้งสองข้าง โดยอ้อมมือไปทางด้านหน้า แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือขวาและนิ้วชี้ทำเป็นรูปตัววี (V) แล้วกดตรงที่เป็นรอยบุ๋มตรงกลางระหว่างท้ายทอยกับกระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง ออกแรงกดทั้งนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี

 
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 3 "กดต้นคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 3 "กดต้นคอ"
 
ช่วยลดอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอและลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ใช้มือทั้งสองจับที่คอของผู้ถูกนวด โดยนิ้วหัวแม่มือกดที่กล้ามเนื้อข้าง ๆ แนวกระดูกสันหลังให้ต่ำจากต้นคอลงมาประมาณ 1 นิ้ว ส่วนนิ้วมือที่เหลือให้จับด้านตรงข้ามในตำแหน่งเดียวกัน ออกแรงกดลงที่นิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 4 "คลึงต้นคอและบ่า"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ 
ท่าที่ 4 "
คลึงต้นคอและบ่า"
 

ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอและบ่า
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ให้ทำมือเป็นรูปตัวซี (C) โดยให้หลังมือและเนินมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวด มืออีกข้างหนึ่งให้จับไหล่ของผู้ถูกนวดเอาไว้ กลึ้งและคลึงมือรูปตัวซี ไปตรงบริเวณต้นคอและไล่มาจนถึงข่วงไหล่ ออกแรงโดยการเกร็งข้อมือที่ใช้นวด

.........................................................................................................
โฆษณา-ลิงก์ผู้สนับสนุน

.........................................................................................................

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 5 "กดคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 5 "กดคอ" 
ช่วยลดอาการปวดศีรษะ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่กล้ามเนื้อตรงบริเวณท้ายทอยทั้งสองข้าง ส่วนนิ้วทั้งสี่ที่เหลือวางแนบกับศีรษะ ออกแรงกดลงที่นิ้วหัวแม่มือ ส่วนนิ้วทั้งสี่ใช้ประคองศีรษะไม่ให้เคลื่อนไหว

 
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 6 "บีบไหล่และคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ 
ท่าที่ 6 
"บีบไหล่และคอ"
 
ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไหล่และคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกบริเวณไหล่และคอ
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ให้วางมือทั้งสองข้างลงที่ต้นคอของผู้ถูกนวด บีบกล้ามเนื้อที่ต้นคอไล่ลงมาที่บ่าจนมาถึงไหล่ โดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้ว

 
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 7 "สับต้นคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 7 "สับต้นคอ"
 
ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ำราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้ลำตัวช่วงท้อง ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้างวางที่ต้นคอ ให้มือทั้งสองตั้งขึ้น นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน สันมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวด สับมือจากต้นคอมาจนถึงท้ายทอย โดยสับขวางแนวกระดูกสันหลัง

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 8 "บิดคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 8 "บิดคอ" 
ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ำราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้ลำตัวช่วงท้อง ผู้นวดกางนิ้วมือออกให้เป็นรูปตัววี (V) ใช้มือบีบกล้ามเนื้อคอขึ้นมาแล้วบิดกล้ามเนื้อไปมาโดยออกแรงทุกนิ้ว

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 9 "บีบและยกคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ 
ท่าที่ 9 
"บีบและยกคอ" 

ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการนอนตกหมอน
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ำราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้ลำตัวช่วงท้อง ผู้นวดกางนิ้วมือออกให้เป็นรูปตัววี (V) ใช้มือบีบกล้ามเนื้อคอขึ้นมา โดยเริ่มจากท้ายทอยไล่มาจนถึงบ่า โดยบีบแล้วคลายทำสลับไปมา แล้วเริ่มต้นที่ท้ายทอยใหม่

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 10 "ลูบคอ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ ท่าที่ 10 "ลูบคอ" 
ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกที่คอและหัวไหล่
• วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ำราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดใต้ลำตัวช่วงหน้าอก ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้างวางที่ท้ายทอย แล้วลูบหนัก ๆ จากท้ายทอยลงมาที่ด้านข้างลำคอ ให้มาสิ้นสุดที่หัวไหล่ โดยกดน้ำหนักลงที่มือทั้งสองข้าง

เรียบเรียงบทความ
"วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน-นวดคอ"
โดยกองบรรณาธิการ
www.YesSpaThailand.com 

1-1 of 1