อัตราค่าบริการ


 • นวดเพื่อการรักษา /ฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งละ 200 บาท
 • (รหัส 58101/58102)
 • นวดเพื่อสุขภาพ/ นวดเท้า ครั้งละ 200 บาท 
 • นวดและประคบสมุนไพร ครั้งละ 250 บาท 
 • (รหัส 58130/58131)
 • อบไอน้ำ สมุนไพร ครั้งละ 150 บาท (รหัส 58301)
 • ประคบสมุนไพร ครั้งละ 150 บาท (รหัส 58201)
 •    การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
 • นวดและประคบสมุนไพร ครั้งละ 250 บาท (รหัส 58131)
 • นวดฟื้นฟูหลังคลอด ครั้งละ 200 บาท (รหัส 58102)
 • อบไอน้ำสมุนไพร ครั้งละ 150 บาท (รหัส 58301)
 • ประคบสมุนไพร ครั้งละ 150 บาท (รหัส 58201)
 • ทับหม้อเกลือ ครั้งละ 300 บาท( นัดล่วงหน้า 1 สัปดาห์)
 • (รหัส 58220)

  **สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง