วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  ได้เปิดให้บริการ
นวดแผนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และบริการทางสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้า และแหล่งฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือ
ในการทำงาน ทั้งนี้ยังเป็นศูนย์
การให้บริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงไว้ในระบบสุขภาพของประเทศไทยอีกด้วย

ประโยชน์ของการนวด
1. ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
2. เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิต
    และน้ำเหลือง
3. กระตุ้นระบบประสาท
4. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
    ทางเดินหายใจ
5. ฟื้นฟูสภาพของระบบกล้ามเนื้อ
6. ทำให้รู้สึกสบายคลายเครียด

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร
1. บรรเทาอาการปวดเมื่อย
2. ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
3. ช่วยให้เนื้อเยื่อ พังผืด ยืดตัวออก
4. ลดการติดขัดของข้อต่อต่างๆ
5. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
6. ช่วยลดอาการปวด 
7. ช่วยลดอาการบวม อักเสบ
    ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ 
    หลัง 24 - 48 ชั่วโมง 

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์หยุดยาวต่อเนื่อง

(เทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่)


สนใจติดต่อกรุณาโทรนัดล่วงหน้าในเวลาราชการ
โทร 025406500 ต่อ 1101

แพทย์แผนไทย

     คุณสุดาพร (หมอปิ๋ว) 092-334-9415

     คุณประภาวรินทร์ (หมอรินทร์) 094-561-1189

พนักงานนวดแผนไทย

     คุณสุนิสา (คุณสุ) 089-886-0798

     คุณพิม (คุณพิม) 081-304-9812

     คุณนริศรา (คุณอ้อย) 089-889-9588

     คุณชฎาภรณ์ (คุณยะ)  080-392-7716

     คุณกริณชารัตน์ (คุณหนู) 063-356-4783
     คุณจารุวรรณ (คุณแมว) 081-411-6314