วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  ได้เปิดให้บริการนวดแผนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้า และแหล่งฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน ทั้งนี้ยังเป็นศูนย์การให้บริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงไว้ในระบบสุขภาพของประเทศไทยอีกด้วย

ประโยชน์ของการนวด
1. ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
2. เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง
3. กระตุ้นระบบประสาท
4. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ
5. ฟื้นฟูสภาพของระบบกล้ามเนื้อ
6. ทำให้รู้สึกสบายคลายเครียด

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร
1. บรรเทาอาการปวดเมื่อย
2. ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
3. ช่วยให้เนื้อเยื่อ พังผืด ยืดตัวออก
4. ลดการติดขัดของข้อต่อ
5. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
6. ช่วยลดอาการปวด บวม อักเสบ
    ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ หลัง 24 - 48 ชั่วโมง 

ประโยชน์ของการอบสมุนไพร
1. เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ
3. บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อและ  
    เส้นเอ็น
4. ช่วยชำระล้างและขับของเสียออกจากร่างกาย บรรเทาอาการ
    ผดผื่น คัน
5. ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นในหญิงหลังคลอด
6. ทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย
7. ช่วยลดไขมันส่วนต่างๆ ของร่างกาย
8. บรรเทาอาการของโรคเหน็บชา อัมพฤกษ์ อัมพาต

เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 18.00 น.

ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์หยุดยาวต่อเนื่อง

(เทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่)


สนใจติดต่อกรุณาโทรนัดล่วงหน้าในเวลาราชการ
โทร 0-2540-6500 ต่อ 1101

แพทย์แผนไทย

     คุณสุดาพร (หมอปิ๋ว) 092-334-9415

                                     061-550-2505

     

พนักงานนวดแผนไทย

      คุณสุนิสา (คุณสุ) 089-886-0798

     คุณพิม (คุณพิม) 081-304-9812

     คุณนริศรา (คุณอ้อย) 089-889-9588

     คุณชฎาภรณ์ (คุณยะ)  080-392-7716

     คุณกริณชารัตน์ (คุณหนู) 063-356-4783
     คุณจารุวรรณ (คุณแมว) 081-411-6314