ตรวจรักษาโรค

การตรวจทางเวชกรรมแผนไทย


ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย  


บริการตรวจวินิจฉัย 

การตรวจชีพจรบอกโรค ตามหลักการแพทย์แผนไทย

เป็นการจับชีพจรเพื่อตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วย

การจับชีพจรของเวชกรรมไทย จึงต้องบอกข้อมูลให้ได้ถึง 5 ประเด็น คือ ความลึก(Deep) , ความเร็ว(Rate) ,       ความแรง(Intensity) , ขนาด(Size) , จังหวะ(Rhythm) 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจในการเข้าตรวจร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย